Ketua Program Studi Keperawatan PSDKU Unpad K. Pangandaran 
Nama : Dr. Siti Yuyun Rahayu Fitri, S.Kp., M.Si.
NIP : 10711020 199903 2 001
Email : siti.yuyun@unpad.ac.id
Staf Dosen Program Studi Keperawatan PSDKU Unpad K. Pangandaran 
Nama : Siti Ulfah Rifa’atul Fitri, S.Kep., Ners., MNS.
NIP : 19881225 201911 4 001
Email : siti.ulfah.rifaatul@unpad.ac.id
Staf Dosen Program Studi Keperawatan PSDKU Unpad K. Pangandaran 
Nama : Donny Nurhamsyah, S.Kep., Ners., M.Kep.
NIP : 19930628 202012 1 020
Email : donny.nurhamsyah@unpad.ac.id
Staf Dosen Program Studi Keperawatan PSDKU Unpad K. Pangandaran 
Nama : Khoirunnisa, S.Kep., Ners., M.Kep. Sp.Kep.An.
NIP : 19910827 202012 2 025
Email : khoirunnisa2021@unpad.ac.id
Staf Dosen Program Studi Keperawatan PSDKU Unpad K. Pangandaran  
Nama : Kurniawan, S.Kep., Ners., M.Kep. Sp.Kep.J.
NIP : 19880510 202012 1 015
Email : kurniawan2021@unpad.ac.id